Our gyms

Moscow:

 2 Khabarova st.

М: Salarievo

15  Versaeva st.

М: Kuntsevskaya

 3 Sosnovaya st.

М: Shukinskaya

1/57/3 3-d Pavlovskiy av.

М: Serpuhovskaya

 14/2 academic Pilyugina st.

М: Noviye Cheremushki

Bristol holiday village, 130 Dickens st.

М: Salarievo

Rostov-on-Don:

Stachki av. 231/2

Baku, Azerbaijan:

1 Sheih Shamilia

М. Ichery-Shaher

6 Samed Vurgun

М. Sahil

"GymStar Stolica"

Rhythmic gymnastics sports club

Azerbaijan, Russia, Rome

Gym.Star@yandex.ru 

Тел.: 8 (903)532-33-46

 

© 2013 GymStar Stolica rhythmic  gymnastics club